FÖRETAGET

Vad behöver man ett fibernät till?

Ett fibernät utgör grunden för att man ska kunna ta del av framtidens tjänster, som t.ex. snabbare och säkrare internetanslutningar.TV kommer att bli HDTV ett fibernät möjliggör sådana sändningar.
Idag är vi vana vid att ta del av internet-, tv- och telefonitjänster via kabel eller trålös infrastruktur som en operatör levererar.
Med ett öppet fibernät får invånarna i Nykarleby tillsammans skapa ett modernt optiskt fibernät och sedan ge tjänsteleverantörer möjligheten att leverera tjänster enligt konkurrens- och leverantörsneutrala principer.

Varför bygga eget?

Det är stor skillnad mellan att bygga eget nät och att köpa tjänster via ett nätverk som någon annan levererar. När någon annan levererar nätverket blir kunden i slutändan ändå tvungen att betala för alla kostnader för nätverket, utan att kunna dra full nytta av det. En annan aspekt som är mycket viktig för ett öppet fibernät i Nykarleby är att avstånden inte längre är något problem för att få tillgång till samma tjänster som i tätorter, i och med att man förverkligar ett eget nät. Målsättningen är att alla ska få möjlighet att vara med.

Teknik

Ur tekniskt perspektiv handlar det om att vara med och bygga ett eget stamnät som sedan samtliga invånare skall ha möjlighet att ansluta sig till.. Fiber är utan tvivel framtidens teknik. Lösningen är förmånlig i drift och ger en obegränsad bandbredd som klarar nuvarande och framtida tjänster.

Var är vi nu?

Nätet är igång i Munsala, Jussila, Harjux, Pensala Jeppo, Kovjoki, Markby, Centrum, Socklot och Kojola.
Byggstart på ett område sker när tillräckligt många bindande anmälningar skrivits under.
Alla bebodda hushåll i Nykarleby kartläggs och ett pristak är fastställt

Sammanfattning

Nätägaren (medlemmarna i NU-net) -Äger och driver
Tjänsteleverantörerna -Små och stora kan producera och leverera tjänster likvärdigt!
Alla har access på lika villkor -Valfrihet, mångfald och konkurrens

Comments are closed.