FRÅGOR & SVAR

IP-TV

Nya Multi-TV instruktioner här hittar du den: Multi-TV

Kan jag ha min gamla dekoder eller måste det vara en ny ”IPTVBOX” till alla tv-apparater? Svar: Du får ha den så länge du vill, men för att se på tv via Nunet:s fiber måste du ha en Ip-tv-box till varje tv.

Hur många IP-tv-boxar kan man koppla till hemma boxen? Svar: Man måste fråga den man köper IPTV tjänsten av. 2 portar, 3,4 konfigurar NUNET för IPTV, Behöver man flere kan man köpa en switch att koppla till en av portarna. OBS att man måste ha skilld switch för internet, och VOIP och skild för IPTV.

Funkar HD-tv med dagens IP-tv boxar eller måste de bytas ut om ett år? Svar: Dagens IPTV boxar har HDMI uttag och dom fungerar med HD utsändningar.

Finns det IP-tv boxar med hårddisk? Svar: Ja. Men man måste först kolla med tjänsteleveranrören att man kan använda den boxen man själv köpt.

Finns det alternativ varifrån jag skaffar IP-tv boxen? Svar:  Du kan köpa den varifrån du vill, bara tjänsteleverantören godkänner din box

Kan man använda ” HomePlug” istället för kabel till IP-tv boxen? Svar:  Det är möjligt, testat med både bra och mycket dåliga result, beror på elkabel dragningarna i huset

Hur många uttag för IP-tv finns det i hemma boxen? Svar: 2 st. Portarna 3 och 4.

Hur blir det med lokal tv (Bygde tv och Ny-tv)? Svar:  Beror på IPTV tjänsteleverantören.

 

INTERNET

Har hemmaboxen brandvägg? Och isåfall kan jag själv öppna portar för t.ex. IP-kamera, web-server o.dyl.? Svar: Hemmaboxen har brandvägg och det körs även NAT i den. Ifall man behöver öppna portar eller annat så kontaktar man NUNET.

Kan man sätta en ”wlan repeater” till hemma boxens wlan? Svar: Ja. Kräver lite tilläggskonfigurering i vissa fall. Kontakta NUNET för frågor.

Hur många uttag för IP-tv och datorer finns det i hemma boxen? Svar: 2 st. Portarna 1och 2.

Kan jag använda mitt gamla routade modem som switch (hub)? Svar:  Vi rekommenderar ej det. Kan ställa till problem med fiberanslutningen.

Hur kan jag fortsätta att använda min @multi.fi adress? Svar: Ifall man har ADSL av JNT och säger upp det så skall man be att få behålla epost adressen och betala för det. Fråga först priset, skall vara en årsavgift om ca 20€.

Jag har ”delat internet” och kan inte skicka epost från min @multi.fi adress? Svar: Det beror på att JNT inte tillåter att detta, ifall du inte vill byta epost leverantör finns det omvägar – du bör ändra inställningarna för utgående post till mail.nunet.fi (exempel, Thunderbird inställningar här Outlook inställningar här)

Vem ska jag fråga om hjälp när mitt interna(hemma) nätverk inte fungerar. Svar: interna(hemma) nätverket är på kundens ansvar

 

TELEFON / VOIP

Kan jag behålla min gamla telefonnummer när jag tar i bruk ip telefoni. Svar: ja

Kommer faxen att fungera då jag byter till VOIP? Svar: NUNET kan ej garantera att faxen fungerar. Enligt olika tillfrågade tjänsteleverantörer så fungerar det ej tillfredsställande.

Måste jag ha internet för att kunna använda VOIP? Svar:  Nej, kontakta  GLH Netsolutions 050-4477674 för alternativ

 

ALLMÄNT

Vem ska jag ringa till då det krånglar, och hur fort får jag hjälp? Svar:  Kontaka byaansvarige eller  GLH Netsolutions 050-4477674 . Normal åtgärdstid är vardagar 8-16. Senast följande påföljande vardag tar GLH Netsolutions kontakt.

Behövs åskskydd? Vem betalar om åskan tar hemmaboxen? Svar:  Ja. Kunden.

Hur ska man göra för att få sagt upp sina avtal med Sonera? Svar: Soneras kundtjänst, Ring 0200 17000 (msa/lna) mån–fre 8–20 lör 9–16.30

Varför finns det inte flera frågor och svar? Svar:  De är på väg.

Comments are closed.