KABELVISNING

Före påbörjandet av jordbyggnadsarbete, skogsarbete, vattenbyggnadsarbete eller annan verksamhet som eventuellt kan skada kablar, är man skyldig att ta reda på var eventuella kablar finns (111§ Arbete som äventyrar telekablar).
Förfrågningar om NU-net:s kablar
Upplysningsförfrågan skall göras 3 arbetsdagar före arbetets påbörjande. Utmärkning i terrängen är avgiftsfri, om förfrågan har gjorts inom tidsfristen. Vid brådskande fall debiteras 100€ + moms/timme samt km ersättning för kabelvisning ifall utmärkning är möjlig att genomföra.
För kabelvisning och förfrågningar, se kontaktpersoner eller info@nunet.fi

Comments are closed.